Start
Klubbinfo

SGVK/ SKK
Styrelsen
Stadgar
Protokoll
Information
Arkiv
Gosbladet
Rasen
Uppfödning

Rasstandard
Ras
Uppfödare
Planerade Kullar
Valpar
Omplacering
Resultat

Titlar
Utställning
MH
Viltspår
Freestyle
Lydnad
Rallylydnad
Agility
Vallning
Årets Gos 15
Utställning
Aktiviteter

Tävling Regler
Klubbaktiviteter
Årets Gos 14
Årets Gos 13
Galleri
Länkar
SGVK/ SKK
SGVK/SKK info.
 

 

 

SGVK´s ursprungsuppdrag:

Svenska Gårds – och Vallhundsklubben ska fungera som paraplyorganisation för sina rasklubbar.
Klubben inte ska ha några egna medlemmar utan medlem är man i rasklubb.
Varje rasklubb betalar medlemsavgift till SGVK i förhållande till sitt medlemsantal och med den summa som SGVKs fullmäktigestämma beslutar.
Klubben inte ska ge ut någon tidskrift utan nå medlemmarna genom rasklubbarnas tidskrifter.
Samtliga rasklubbar ska utse en kontaktperson för all information från och till SGVK.
Rasklubbarna ansvarar för att information från SGVK når rasklubbens medlemmarna i tillräckligt god tid beroende på vad det gäller.
Införskaffa ett organisationsnummer.
Ta fram en logga.
Anordna 6-7 utställningar över landet spridda under hela året.
Rasklubbarna ska ha platsansvaret vid i stort sett var sin utställning.

Länk till SGVK’s stadgar

Medlemsskap
Man är alltså medlem i sin rasklubb och betalar medlemsavgift till den, med den summa som rasklubben bestämmer.
Rasklubben betalar in för närvarande 20:- per medlem till SGVK.
För detta får medlemmen ställa ut på SGVK:s utställningar och deltaga i lydnadsprov anordnade av någon av SGVK:s rasklubbar. För att ej behöva ta ut mer än en liten summa per medlem från rasklubbarna, måste rasklubbarna ställa plats till förfogande i sina tidningar, medlemsblad för information och PM från SGVK, som alltså inte har någon egen tidning

Följande raser ingår för närvarande i SGVK: 
Bergamasco, Berger des Pyrénées, Cao da Serra de Aires, Dansk/Svensk Gårdshund, Gos d´Atura Catala, Old English Sheepdog, Polski Owczarek Nizinny, Schapendoes, Schipperke.

Riktlinjer för Svenska Gårds och Vallhundsklubben SGVK: 
SGVK har som specialklubb fått rasansvaret från SKK för de raser som tillhör SGVK.
För att tillvarata den stora raskunskap som finns inom rasklubbarna och hos deras uppfödare, är rasklubbarna knutna till SGVK.
SGVK: s fullmäktige är det högsta beslutande organ inom organisationen, styrelsen har till uppgift verka inom de ramar och verkställa de beslut som fullmäktige tagit

Svenska Kennelklubbens krav på en specialklubb är följande:
Arrangera utställningar i enlighet med SKK:s bestämmelser.
Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med SKK upprättade riktlinjer samt arrangera avelsrådskonferenser för rasklubbarnas avelsråd.
Arrangera domarkonferenser för de raser som specialklubben har rasansvaret för.
SGVK är förbindelselänk mellan SKK – rasklubbarna och dess medlemmar.

OBS All korrespondens ska gå genom SGVK.

Att aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser.
Ge information till rasklubbarnas medlemmar genom rasens kontaktperson.
Vara SKK behjälplig vid domarutbildning och examination.
SGVK är ansvarig att svara på remisser och övrig a uppdrag som SKK delegerar till SGVK .

Det är viktigt för samarbetet att samtliga rasklubbar omgående sänder såväl årsmötesprotokoll, inklusive samtliga handlingar samt att fortlöpande sända styrelseprotokoll och tidskrifter till SGVK:s adress.

Rasklubbarnas aktuella stadgar skall finnas hos SGVK.
Rasklubben är skyldig att tillse så att SGVK alltid har en aktuell funktionärslista med adresser på förutom styrelsen, revisorer, valberedning som på redaktör och valphänvisare – detta enligt SKK.

 
SGVK utställningar 2017
 
För mer info gå in på SGVKs hemsida Länk till anmälan
Datum Plats Inbjudan

Ansvarig rasklubb

Domare
       

2018-02-18 Söndag
Sista anmälan: 2018-02-04

Motala Inbjudan PON-Unionen Freddie Klindrup,
Danmark

       

2018-04-08 Söndag
Sista anmälan: 2018-03-18

Varberg Inbjudan Svenska Schapendoesklubben Marianne Birte Baden,
Danmark

       

2017-05-10 TorsdagSista anmälan: 2017-04-20

Södertälje Inbjudan OES & RfG Godelieve de Wit Bazelmans,
Nederländerna
       

2017-06-16 Lördag
Sista anmälan: 2017-05-28

Landskrona Inbjudan Svenska Serra de Aires Klubben Jean Lawless, Irland
       

2017-07-13 Fredag kväll
Sista anmälan: 2017-06-23

Piteå Inbjudan Rasklubben för Dansk-svensk gårdshund Saija Juutilainen,
Finland
       

2017-08-24 Fredag Kväll
Sista anmälan: 2017-08-05

Ljungskile Inbjudan Svenska Schipperke Ringen Tuire Okkola,
Finland
       

2017-10-06 Lördag
Sista anmälan: 2017-09-17

Uppsala Inbjudan Club Berger des Pyrénées Hans Erik Pedersen,
Danmark
       

2017-11-10 Lördag
Sista anmälan: 2017-10-22

Kävlinge Inbjudan SGVK Thomas Rohlin,
Danmark
 
 
SKK
Pressmedelanden

Nu ska husse och matte fostras! Läs HÄR

Skäll inte på hunden!

12 smarta regler för hundägare


1. Plocka upp!
Plocka upp efter din hund – hundbajs och markerande hundar skapar irritation!

2. Håll din hund kopplad!
Visa hänsyn till din omgivning, låt inte din hund springa lös på allmän plats!

3. Inga skällande hundar!
Ingen uppskattar ihållande hundskall!

4. Inga jagande hundar!
Varken vilda eller tama djur ska jagas okontrollerat av din hund!

5. Res med din hund på rätt sätt!
Ta din hund till anvisad plats på allmänna färdmedel! Lämna aldrig din hund i varm eller iskall
bil eller kopplad i kofångaren!

6. Lämna aldrig din hund kopplad utan tillsyn!
Din hund kan både skada och skadas. Tillfället gör tjuven!

7. Visa hänsyn mot andra hundar!
Respektera att alla hundar varken vill eller ska hälsa på varandra!

8. Visa hänsyn mot andra människor!
Du och din hund behöver inte ta störst plats i det offentliga rummet!

9. Utsätt inte din hund för fyrverkerier!
Smällare och fyrverkerier kan både skrämma och skada din hund för livet!

10. Försäkra din hund!
Ha din hund försäkrad - det är den värd!

11. Behandla din hund med respekt!
En hund är varken en leksak eller en asscessoar!

12. Ägarregistrera din hund!
Att din hund är id-märkt och ägarregistrerad i DjurID.se är ovärderligt om din hund kommer
bort!


Hundägare som tar ansvar är den bästa reklamen för hunden!

Nytt. Varför dömer domare så olika?
Av Hans Rosenberg, utbildad exteriördomare 1984
Läs hela brevet Här

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foamposites black suede sport blue 6s sport blue 3s Louis Vuitton Outlet cheap jordan shoes cheap air jordan shoes Louis Vuitton Outlet jordan 6 sport blue louis vuitton outlet louis vuitton outlet foamposites louis vuitton outlet louis vuitton outlet sport blue 6s louis vuitton outlet Nike KD VII louis vuitton outlet sac louis vuitton louis vuitton outlet jordan 6 sport blue Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet kate spade outlet cheap jordans Louis Vuitton Outlet beats by dre outlet louis vuitton outlet sport blue 3s beats by dre cheap louis vuitton outlet new jordans louis vuitton outlet retro jordans for sale kate spade outlet Louis Vuitton Outlet michael kors outlet