2018 Års styrelse    
Ordförande: Liselott Henriksson lotta@azzi.se
     
Ledamot: 1 Kassör Siv Hansson siv.hansson60@gmail.com
Ledamot: 2 Vice ordförande Susanne Danheimer-Nilsson kermelina@gmail.com
Ledamot: 3 Jana Amrén jana.amren@djurmagazinet.se
   
Suppleant: 1 Thomas Lewin tholew@hotmail.com
Suppleant: 2 Ann-Christin Holm billy.smulan@hotmail.com
Suppleant: 3 Vakant
Adjungerad sekreterare Majzan Karlsson majzank@gmail.com
     
Revisor: 1 Angelita Noni angelita@angelita.se
Revisor: 2 Lena Lövmo lenalovmo@telia.com
Revisorsuppleant: 1 Marianne Teinert info@heslaby.se
     
     
Valberedning sammankallande: Nina Granström ninagranstrom@me.com
Valberedning: Gith Jacobsson gith@solarwes.se
Valberedning: Vakant  
Utställningsansvariga:

Susanne Danheimer- Nilsson

Jana Amrén

kermelina@gmail.com

jana.amren@djurmagazinet.se

     
Valphänvisare: Agneta Nilsson atengos@gmail.com
     
Avelsråd: Vakant  
     
Hemsidan: Styrelsen & Susanne D - Nilsson
kermelina@gmail.com
     
Gosbladet : Styrelsen & Susanne D -Nilsson kermelina@gmail.com
     
Regionansvariga: Mellansverige

Mariana Amren

Liselott Henriksson

Thomas Lewin

jana.amren@djurmagazinet.se

lotta@azzi.se

tholew@hotmail.com

 

     
Regionansvariga: Sydsverige

Susanne Danheimer-Nilsson

Siv Hansson

Ann-Christine Holm

Nina Granström

kermelina@gmail.com

siv.hansson60@gmail.com

billy.smulan@hotmail.com

ninagranstrom@me.com

     
Rasklubbens uppdrag är:    
- att främja en sund fysisk, psykisk och rastypisk avel
- att fortlöpande ha kontakt med rasens hemland och övriga Europa gällande rasens hälsostatus
- att hjälpa uppfödare av rasen med information gällande hälsostatus
- att uppmana uppfödare att endast använda friska hundar i avel

- att följa samtliga regler och riktlinjer från SKK och SGVK.
- att vara platsansvarig för en officiell SGVK utställning årligen

- att ge medlemmar skriftlig information om rasen, föreningen SGVK och SKK
- att tillsammans med övriga klubbar och föreningar inom SGVK anordna olika typer av aktiviteter, informationsmöten och tbildningstillfällen
- att utse ordförande, kassör och sekreterare (minst 2 personer) med ansvar att sköta föreningens angelägenhet
- att skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan med tanke på RAS och övrig verksamhet
- att på alla sätt stödja rasens utveckling i Sverige

     
Vald styrelse sitter:    
Ordförande: 1 år

Ledamot 1: 1 år
Ledamot 2: 2 år
Ledamot 3: 2 år

Suppleant 1-3: 1 år

Revisorer: 1 år
Revisors suppleant: 1 år

Sammankallande Valberedare 1 år
Valberedare 1: 2 år
Valberedare 2: 1 år

   
     
Start
Klubbinfo

SGVK/ SKK
Styrelsen
Stadgar
Protokoll
Information
Arkiv
Gosbladet
Rasen
Uppfödning

Rasstandard
Ras
Uppfödare
Planerade Kullar
Valpar
Omplacering
Resultat

Titlar
Utställning
MH
Viltspår
Freestyle
Lydnad
Rallylydnad
Agility
Vallning
Årets Gos 15
Utställning
Aktiviteter

Tävling Regler
Klubbaktiviteter
Årets Gos 14
Årets Gos 13
Galleri
Länkar
SGVK/ SKK