2019 Års styrelse    
Ordförande: Liselott Henriksson ordforande@gosdaturacatala.se
     
Ledamot: 1 Kassör Siv Hansson kassor@gosdaturacatala.se
Ledamot: 2 Susanne Danheimer-Nilsson styrelsen@gosdaturacatala.se
Ledamot: 3 Vice ordförande Jana Amrén styrelsen@gosdaturacatala.se
Ledamot: 4 Thomas Lewin styrelsen@gosdaturacatala.se
     
Suppleant: 1 Sekreterare Anne Hansson sekreterare@gosdaturacatala.se
Suppleant: 2 Vakant
Suppleant: 3 Vakant
   
     
Revisor: 1 Angelita Noni  
Revisor: 2 Lena Lövmo revisor@gosdaturacatala.se
Revisorsuppleant: 1 Marianne Teinert  
     
     
Valberedning sammankallande: Nina Granström valberedning@gosdaturacatala.se
Valberedning: Gith Jacobsson valberedning@gosdaturacatala.se
Valberedning: Vakant  
Utställningsansvariga:

Susanne Danheimer- Nilsson

Jana Amrén

utstallning@gosdaturacatala.se

utstallning@gosdaturacatala.se

     
Valphänvisare: Agneta Nilsson valphanvisare@gosdaturacatala.se
     
Avelsråd: Vakant  
     
Hemsidan: Styrelsen & Susanne D - Nilsson
styrelsen@gosdaturacatala.se
     
Gosbladet : Susanne D -Nilsson &
Majzan Karlsson
gosblad@gosdaturacatala.se
     
Regionansvariga: Mellansverige

Mariana Amren

Liselott Henriksson

Thomas Lewin

 

regionmellan@gosdaturacatala.se

 

 

     
Regionansvariga: Sydsverige

Susanne Danheimer-Nilsson

Siv Hansson

Mats Svensson

Nina Granström

 

regionsyd@gosdaturacatala.se

 

     
Rasklubbens uppdrag är:    
- att främja en sund fysisk, psykisk och rastypisk avel
- att fortlöpande ha kontakt med rasens hemland och övriga Europa gällande rasens hälsostatus
- att hjälpa uppfödare av rasen med information gällande hälsostatus
- att uppmana uppfödare att endast använda friska hundar i avel

- att följa samtliga regler och riktlinjer från SKK och SGVK.
- att vara platsansvarig för en officiell SGVK utställning årligen

- att ge medlemmar skriftlig information om rasen, föreningen SGVK och SKK
- att tillsammans med övriga klubbar och föreningar inom SGVK anordna olika typer av aktiviteter, informationsmöten och tbildningstillfällen
- att utse ordförande, kassör och sekreterare (minst 2 personer) med ansvar att sköta föreningens angelägenhet
- att skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan med tanke på RAS och övrig verksamhet
- att på alla sätt stödja rasens utveckling i Sverige

     
Vald styrelse sitter:    
Ordförande: 1 år

Ledamot 1: 2 år
Ledamot 2: 1 år
Ledamot 3: 1 år
Ledamot 4: 2 år

Suppleant 1-3: 1 år

Revisorer: 1 år
Revisors suppleant: 1 år

Sammankallande Valberedare 1 år
Valberedare 1: 2 år
Valberedare 2: 1 år

   
     
Start
Klubbinfo

SGVK/ SKK
Styrelsen
Stadgar
Protokoll
Information
Arkiv
Gosbladet
Rasen
Uppfödning

Rasstandard
Ras
Uppfödare
Planerade Kullar
Valpar
Omplacering
Resultat

Titlar
Utställning
MH
Viltspår
Freestyle
Lydnad
Rallylydnad
Agility
Vallning
Årets Gos 15
Utställning
Aktiviteter

Tävling Regler
Klubbaktiviteter
Årets Gos 14
Årets Gos 13
Galleri
Länkar
SGVK/ SKK